Тражење текста у функцијама и ускладиштеним процедурама на SQL серверу

Била ми је потребна једна таква опција – да могу да нађем текст у функцијама, тригерима и ускладиштеним процедурама на MSSQL серверу.

CREATE FUNCTION [dbo].[Find_Text_In_SP]
(
 @String1ToSearch nvarchar(100)
)
returns table 

AS
  
 RETURN
 (
   SELECT Distinct SO.Name, so.type
   FROM sysobjects SO (NOLOCK)
   INNER JOIN syscomments SC (NOLOCK) on SO.Id = SC.ID
   AND NOT(SO.Name LIKE N'MSmerge%')
   AND NOT(SO.name LIKE N'dt_%') 
   AND (not (SO.name in (N'GrantExectoAllProcedures_sp')))
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_cft')
   AND (left(SO.name, 4) <> N'sel_')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_sel')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_upd')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_ins')
   AND SO.Type IN (N'P',N'FN',N'IF',N'TF',N'TR',N'D')
  WHERE (SC.Text LIKE N'%' + @String1ToSearch+ N'%')
   and NOT(SC.Text LIKE N'%' + @String1ToSearch+ N'-done!%')
 ) 

Ова функција, Find_Text_In_SP, омогућава претрагу текста унутар функција, тригера и ускладиштених процедура на MSSQL серверу. Корисна је за администраторе база података и програмере који желе брзо да пронађу специфичне стрингове у својим SQL објектима. Функција претражује кроз разне типове објеката као што су процедуре, функције и тригере, филтрирајући резултате да би избегла системске објекте и оне који почињу са одређеним префиксима.

Функција користи кључну реч NOLOCK у упитима како би се избегла блокирања и омогућила брза претрага. Такође, користе се разне филтрације како би се осигурало да се претрага не извршава на нежељеним објектима, чиме се додатно убрзава процес.

Једноставан начин коришћења ове функције је да се унесе стринг који се тражи као параметар. На пример, можете унети део кода или назив променљиве, и функција ће вратити све објекте који садрже тај стринг. Ово је посебно корисно када се раде рефакторисања кода или када се траже специфичне имплементације унутар великих база података.

Ова функција може значајно уштедети време и труд, омогућавајући брзу идентификацију и анализу SQL објеката. Посебно је корисна у окружењима где се често ради са великим бројем процедура и функција, јер омогућава брзо проналажење релевантних објеката и њихове измене.

Ако тражите услуге развоја софтвера највишег ранга, не тражите даље!

Шта нудим:

 • Развој веб страница: Претворите вашу идеју у потпуно функционалну веб страницу.
 • Креација мобилних апликација: Достигните вашу публику на сваком уређају.
 • Прилагођена софтверска решења: Софтвер прилагођен вашим пословним потребама.
 • Управљање базом података: Осигурајте да су ваши подаци структурирани, сигурни и доступни.
 • Консултације: Нисте сигурни где да почнете? Разговарајмо о најбољим технолошким решењима за ваше циљеве.

Са годинама искуства у техничкој индустрији, усавршио сам своје вештине како бих пружио само најбоље својим клијентима. Претворимо вашу визију у стварност. Контактирајте ме данас да започнемо ваш следећи дигитални пројекат!