Analiza web stranice: www.izrada-sajta.rs

Analiza sajtova obuhvata neke parametre koji su najučljiviji, a to su:


Performanse stranice

Datum i vreme izrade analize

2020-10-15T17:57:33.928Z

Slika ekrana sa mobilnog

Slika ekrana sa mobilnog

Pristupačnost*

100

Najbolje prakse*

93

Učinak*

96

Optimizacija za pretraživače*

100

UČ - Cumulative Layout Shift

Kumulativni pomak sadržaja stranice meri kretanje vidljivih elemenata unutar oblasti prikaza. (https://web.dev/cls/).
0,012

UČ - First Contentful Paint

Prvo prikazivanje sadržaja označava vreme kada se prikazuju prvi tekst ili slika. (https://web.dev/first-contentful-paint/).
1,2 sek

UČ - Time to Interactive

Vreme do interakcije je količina vremena koja je potrebna da bi stranica postala potpuno interaktivna. (https://web.dev/interactive/).
4,5 sek

UČ - Largest Contentful Paint

Najveće prikazivanje sadržaja označava trenutak u kojem se prikazuju najveći tekst ili slika. (https://web.dev/lighthouse-largest-contentful-paint/)
1,3 sek

UČ - Speed Index

Indeks brzine prikazuje koliko brzo sadržaj stranice postaje vidljiv za korisnike. (https://web.dev/speed-index/).
3,4 sek

UČ - Total Blocking Time

Zbir svih perioda između FCP-a i vremena do početka interakcije, kada zadatak traje duže od 50 ms, izraženo u milisekundama. (https://web.dev/lighthouse-total-blocking-time/).
140 ms

UČ - Izbegava ogromne mrežne resurse

Velike mrežne resurse korisnici moraju da plate stvarnim novcem i oni su veoma povezani sa dugim vremenima učitavanja. (https://web.dev/total-byte-weight/).
Ukupna veličina je bila 1.266 KiB

NP - Ne koristi HTTPS

Svi sajtovi treba da budu zaštićeni HTTPS-om, čak i oni koji ne obrađuju osetljive podatke. To obuhvata izbegavanje [mešovitog sadržaja](https://developers.google.com/web/fundamentals/security/prevent-mixed-content/what-is-mixed-content) odnosno učitavanje nekih resursa preko HTTP-a iako se početni zahtev prikazuje preko HTTPS-a. HTTPS sprečava uljeze da neovlašćeno pristupaju komunikaciji između aplikacije i korisnika ili da je pasivno slušaju. On je preduslov za HTTP/2 i API-je brojnih novih veb-platformi. (https://web.dev/is-on-https/).

HTML h1 tag (1):

Izrada, dizajn, programiranje i SEO optimizacija web sajta

HTML h2 tag (8):

Usluge , Dizajn , Programiranje , Usluge izrade sajta , SEO optimizacija - Search Engines Optimization , O izradi sajta , Šta je kvalitetan sajt? , Portfolio

HTML h3 tag (12):

Responsive dizajn , Mobile first dizajn , Frontend , Backend , Full Stack , Optimizacija za pretraživače , Korisničko iskustvo (projektovanje, dizajn i programiranje) , Grafički dizajn , Sadržaj , Upotrebljivost , Brzina učitavanja , Sigurnost

HTML h4 tag (3):

Tekst , Slike , Video

A HTML tag - usidreni tekst

Usidreni tekst (9):

Glavna , Programiranje , Galerije , Kontakt , Proverite ovaj sajt - LightHouse , Usluge izrade sajta , Šta je kvalitetan sajt? , Portfolio

IMG tag - ALT atribut

Alternativni tekst (4):

PiSi Logo , Izrada, dizajn, programiranje i SEO optimizacija web sajta | Usluge , Izrada, dizajn, programiranje i SEO optimizacija web sajta | Usluge izrade sajta , Izrada, dizajn, programiranje i SEO optimizacija web sajta | SEO optimizacija - Search Engines Optimization

Podelite sa nekim na: