Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. (O bazama podataka sa vikipedije)

Izrada baze podataka

U slučaju ako radite sa večim brojem različitih podataka onda Vam je baza neophodna. Baza se kreira fizički na hard disku. Ako je u pitanju Microsoft SQL Server onda baza ima dve datoteke (uglavnom). Datoteka sa struktorom i datoteka sa privremenim zapisima. Datoteku sa strukturom i podacima treba čuvati na više diskova koji se ponašaju kao 1 i koji imaju mogućnost da se obnove u slučaju kvara. Ovde brzina nije najvažnija već je važno da mogu da se sačuvaju podaci u slučaju kvara diska. Datoteka sa privremenim zapisima (log) ona nije toliko bitna, pa je za nju najvažnije da se brzo snima na disk(ove).

Automatsko kopiranje baze podataka

Da bi ste mogli da spasite podatke u slučaju pada sistema ili napada hakera, prave se rezervne kopije baze podataka. Ovaj proces se izvršava automatski u nekim intervalima vremena. U slučaju ako koristite Microsoft SQL Server i ako Vam je baza u full recovery modu onda je potrebno da pravite i rezervne kopije log datoteke. Najbolje je da rezervne kopije paravite na posebnom hard disku ili na lokaciji na mreži.

Cena programiranja baze podataka

- Ja izrađujem baze podataka, kontaktirajte me ako Vam je baza potrebna.