Danas se sve više i više koriste internet aplikacije koje se pokreću u pretraživačima neta, ali klasične (desktop) aplikacije su još uvek u upotrebi. Za početak pročitajte članak na vikipediji o programiranju da bi ste, ako niste do sada, stekli grubu sliku o procesu i šta sve obuhvata.

Prednost klasičnih aplikacija

Prednost klasičnih aplikacija jeste pouzdanost. Naime, pošto su one (uglavnom) prave da budu nezavisne od postojanja internet konekcije, dok ih god imate na Vašem računaru one su uvek dostupne. Sledeća prednost je sigurnost i bezbednost koju one pružaju. Činjenica da ne moraju da budu izložene internetu čini ih uglavnom bezbednijem rešenjem od internet prezentacija. I treća stavka gde su bolje jeste brzina rada. Pošto je koncept programiranja takav i pošto one rade uglavnom na jednom ili koriste lokalnu mrežu, ove aplikacije su daleko brže od internet aplikacija.

Koje se klasične aplikacije danas uglavnom prave?

Upravo iz napomenutih prednosti, neke od klasičnih aplikacija koje se danas prave su računovodstveni programi, ERP sistemi, programi za manipulaciju datotekama i dr.

Uslužne (pozadinske) aplikacije

Samo da napomenem da postoji tu i podgrupa uslužnih (pozadinske) aplikacija koje rade u pozadini računarskog sistema na kojem se pokreću. Ove aplikacije ne mogu da se zamene sa internet aplikacijama, jer je smisao pretraživanja interneta drugačiji od smisla koje nude uslužne aplikacije.

Vreme potrebno za izradu

Vreme potrebno za izradu aplikacije je uglavnom kraće od vremena potrebnog za izdradu internet aplikacije istog tipa. Razlog za to je nezavisnost klasičnih aplikacija od ostalih servisa koji su potrebni da bi se one mogle pokrenuti.

Postupak izrade aplikacije

Potrebno je prvo da mi pošaljete što više informacija o tome šta želite da postignete sa takvom aplikacijom. Da mi pošaljete i crteže ako imate, neke slične aplikacije koje već postoje na tržištu. Imajte u vidu da je programiranje vrlo precizan posao tako da što više situacija treba rešiti pre nego što počnemo sa izradom programa. Znači što više informacija da mi date.

Nakon toga ćemo napraviti jednostavan plan, proceniti vreme potrebno i krenuti u izradu programa.

Što se tiče opisa izrade programa on otprilike izgleda ovako:

  1. Pravljenje projekta u izabranom programskom jeziku i pravljenje glavne forme, kao i forme za prijavu (ako je to potrebno)
  2. Konfiguracija parametara sistema i njihovo učitavanje u program
  3. Kreiranje baze podataka (lokalne ili mrežne)
  4. Izrada glavnog prozora aplikacije
  5. Izrada ostalih prozora

Prozori aplikacije, u slučaju ako se aplikacija koristi za pristup bazi podataka, sadrže sledeće:

  1. Panele za grupisanje i odvajanje kontrola (dugmadi, lista i dr.)
  2. Izbornici (meniji), gornji kao i na kontrolama
  3. Liste za prikaz podataka, pomoću lista se određuje i koji podaci će biti izmenjeni ili obrisani
  4. Dugmad za akcije snimanja podataka i dr.

Svakodnevno bi Vam slao šta je urađeno i šta je plan u vremenu koji sledi. Takođe, za više informacija bi se čuli.

Cena programiranja

- Ja izrađujem računarske programe za Windows platformu, kontaktirajte me ako Vam je program potreban.