Koristeći sledeći regex:

/(<img(?!.*?alt=(['"]).*?\2)[^>]*)(>)/

Podelite sa nekim na: