Prvo u konfiguracionoj datoteci ("C:\Users\aaa\Documents\IISExpress\config\applicationhost.config") dodati vezivanje:

<bindings>
  <binding protocol="http" bindingInformation="*:10080:localhost" />
  <binding protocol="http" bindingInformation="*:10080:192.168.1.2" />
</bindings>

Zatim pokrenuti sledeću komandu (sa administrativnim privilegijama)

  netsh http add urlacl url=http://localhost:10080/ user=everyone 
  netsh http add urlacl url=http://192.168.1.2:10080/ user=everyone

I treće otvoriti port na fajrvolu računara na koji se želi otvoriti preko IP adrese.

Posle ovoga će biti moguće pristupiti sajtu na oba načina.