Vezivanje za IP adresu u 'IIS express'-u

Prvo u konfiguracionoj datoteci ("C:\Users\{vaše korisničko ime}\Documents\IISExpress\config\applicationhost.config") dodati vezivanje:

<bindings>
  <binding protocol="http" bindingInformation="*:10080:localhost" />
  <binding protocol="http" bindingInformation="*:10080:192.168.1.2" />
</bindings>

Zatim pokrenuti sledeću komandu (sa administrativnim privilegijama)

  netsh http add urlacl url=http://localhost:10080/ user=everyone 
  netsh http add urlacl url=http://192.168.1.2:10080/ user=everyone

I treće otvoriti port na fajrvolu računara na koji se želi otvoriti preko IP adrese.

Posle ovoga će biti moguće pristupiti sajtu na oba načina.

Ovaj postupak je koristan kada želite da omogućite pristup vašoj web aplikaciji koja je hostovana na IIS Express ne samo preko lokalne mašine (localhost), već i sa drugih uređaja na istoj mreži koristeći lokalnu IP adresu. Na ovaj način, omogućavate drugim uređajima u vašoj mreži da pristupe aplikaciji bez potrebe za dodatnim konfiguracijama na tim uređajima.

Vezivanje za IP adresu u IIS Express-u je posebno korisno u scenarijima kada radite na timskim projektima gde više članova tima treba da testira aplikaciju sa svojih uređaja ili kada želite da testirate aplikaciju na različitim uređajima (npr. mobilnim telefonima, tabletima) koji su povezani na istu mrežu.

Prvi korak uključuje modifikaciju konfiguracione datoteke "applicationhost.config" gde se dodaje novo vezivanje za lokalnu IP adresu. Ova datoteka sadrži sve konfiguracije za IIS Express i njena modifikacija omogućava serveru da sluša zahteve na specifičnoj IP adresi i portu.

Drugi korak je dodavanje pravila za URL rezervacije pomoću komande netsh http add urlacl. Ova komanda rezerviše navedene URL-ove za pristup, što je neophodno kako bi se omogućio pristup aplikaciji sa datih URL-ova. Mora se pokrenuti sa administrativnim privilegijama kako bi izvršila potrebne izmene u sistemu.

Treći korak je otvaranje portova na fajrvolu. Ako fajrvoll nije pravilno konfigurisan, čak i nakon dodavanja vezivanja i rezervisanja URL-ova, pristup aplikaciji može biti blokiran. Otvaranjem odgovarajućih portova na fajrvolu osiguravate da svi zahtevi upućeni na IP adresu i port mogu da stignu do IIS Express-a.

Ukratko, nakon što pratite ove korake, bićete u mogućnosti da pristupite vašoj web aplikaciji hostovanoj na IIS Express-u sa bilo kog uređaja u vašoj lokalnoj mreži koristeći IP adresu računara na kojem je aplikacija hostovana. Ova konfiguracija je vrlo korisna za testiranje i razvoj aplikacija u mrežnom okruženju.

Ako tražite usluge razvoja softvera najvišeg ranga, ne tražite dalje!

Šta nudim:

  • Razvoj veb stranica: Pretvorite vašu ideju u potpuno funkcionalnu veb stranicu.
  • Kreacija mobilnih aplikacija: Dostignite vašu publiku na svakom uređaju.
  • Prilagođena softverska rešenja: Softver prilagođen vašim poslovnim potrebama.
  • Upravljanje bazom podataka: Osigurajte da su vaši podaci strukturirani, sigurni i dostupni.
  • Konsultacije: Niste sigurni gde da počnete? Razgovarajmo o najboljim tehnološkim rešenjima za vaše ciljeve.

Sa godinama iskustva u tehničkoj industriji, usavršio sam svoje veštine kako bih pružio samo najbolje svojim klijentima. Pretvorimo vašu viziju u stvarnost. Kontaktirajte me danas da započnemo vaš sledeći digitalni projekat!