Internet prezentacija topozarevac.rs je veb sajt koji je informativnog karaktera sa ciljem da se predstavi Požarevac i njegova bliža okolina. Uradjen ja na osnovu NoEmStilOK CMS-a. Na sajtu možete naći više informacija o Požarevcu, mestima od interesa kao i događajima.

Izrada sajta - topozarevac.rs

Posao koji je ovde urađen je Izrada sajta, a tehnologije koje su korišćene su: PHP, HTML, JavaScript i NoEmStilOK CMS. U pitanju je sajt tipa Edukativni vebsajt. Posetite ovaj sajt na adresi www.topozarevac.rs. Sajt je napravljen 2020