Vaša IP adresa je: 144.76.67.25

Ako imate mogućnost da podesite DNS zapis da pokazuje na IP adresu Vašeg rutera, a nemate statičku IP adresu onda možete pokrenuti ovaj program i koristiti ga da Vas obavesti o tome kada se IP adresa promeni u odnosu na onu koji ste podesili u DNS zapisu.

Instalacija programa

Preuzmite program ovde i otpakujte u neki od foldera na Vašem računaru, napravite prečicu ka programu u istom folderu i kopirajte tu prečicu u sledeći folder (Vindovs 10):

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Onda pokrenite program, koji će Vas pitati za naziv domena za koji želite da proveravate da li Vaša eksterna IP adresa odgovara IP adresi koju ste podesili za taj domen.

Program će se pojaviti u traci sistemskih alatki i možete otvoriti njegovu konfiguracionu formu duplim klikom ili desnim klikom.

Podešavanje programa

Duplim klikom na ikonicu u sistemskoj traci otvoriće se obrazac za podešavanje.

Najvažnije je da podesite naziv domena kojeg želite da proveravate. 10 minuta je podrazumevano vreme između sukcesivnih provera. Kada se desi da se IP adresa Vašeg rutera promeni dobićete poruku o tome na ekranu i konfiguracioni prozor će automatski da se otvori.

Korišćenje programa

Ideja mi je bila da "uhvatim" promenu eksterne IP adrese i da to onda prikažem na ekranu. Kada se to desi onda mogu novu IP adresu da ubacim u DNS zapisa domena za koji sam je vezao. Na taj način mogu da koristim neke servise po nazivu domena, a ne po IP adresi koja je, kao takva, promenljiva.

Referenti pojmovi

Detekcija, otkrivanje promene IP adrese.

Detekcija, otkrivanje promene IP adrese. IP adresa se menja. Dinamička IP adresa se menja. DNS zapis. Koja je moja IP adresa?

Preuzmi program ovde