Новости из света програмирања, занимљивости, програмске функције, исправке, нови и стари чланци, описи, догађаји, упутства и друго.