Dịch vụ Phát triển Phần mềm (lập trình & mã hóa phần mềm, trang web)

Xin chào!

Tên tôi là Dejan Dozet, tôi là một lập trình viên độc lập hợp tác và kỹ sư phần mềm. Tôi sống trong nhà của mình ở Tomislavci, Serbia.

Từ năm 2002, tôi đã cung cấp các dịch vụ lập trình.

Hãy biến tầm nhìn của bạn thành hiện thực. Liên hệ với tôi hôm nay để bắt đầu dự án kỹ thuật số tiếp theo của bạn!

Vũ trụ luôn chuyển động, vì vậy cách tốt nhất để sống là luôn di chuyển.