Cenovnik usluga programiranja

Molim Vas da pogledate, na stranicama koje su linkovane ispod, više detalja o uslugama koje su obuhvaćenje ovim cenovnikom.

Sve cene su prikazane u dinarima, datum postavljanja cenovnika je 2020-04-26 i važeći je do 2020-06-30.

Cenovnik programa

Proces obračuna i naplate

Kada se čujemo i dogovorimo oko posla, ja ću Vam dati procenu dužine trajanja posla, a samu satnicu ću meriti posebnim programom. Na kraju svakog dana ću Vam poslati izveštaj o učinjenom toga dana, satnicom za taj dan i ukupnom vremenu prevedenom na projektu. Oko isplate se generalno dogovaramo pre početka projekta. Mislim da je najbolje da prva isplata bude na kraju prve sedmice rada, a docnije ih možemo organizovati po završetku projekta ili na mesečnom nivou. Ako bude nekih zastoja u procesu ja ću Vam se javiti, jer ne želim da trpite novčano.

Pored ovoga ja sam spreman i na dogovor, svakako ste dobrodošli da se javite.

Podelite sa nekim na: