Programiranje
Programiranje - Photo by Clément H on Unsplash
 • Koji programski jezik učiti?
 • Koji programski jezici postoje?
 • Koji programski jezik je najtraženiji?
 • Koji programski jezik odabrati?

Postoji stotine programskih jezika u širokoj upotrebi, a svaki ima svoje složenosti i svojevrsne jezike. Dobra vest je da dok započinjete bilo kakav rad sa programima koji su Vam potrebni, Vi započinjete i putovanje kroz programski jezik. Ono što je Vama potrebno odlučiće i smer u kom treba da se kreće Vaše ciljano delovanje.Na listi su najbolji i najpotrebniji programski jezici za mnoge najčešće slučajeve upotrebe, uključujući veb razvoj, razvoj mobilnih uređaja, razvoj igara i još mnogo, mnogo toga.

Stack Overflow je izuzetno važan za programere širom sveta, jer predstavlja online platformu za razmenu znanja i iskustava u oblasti programiranja i razvoja softvera. Što se tiče statistike koje Stack Overflow sprovodi, najpoznatija je njihova godišnja anketa pod nazivom "Stack Overflow Developer Survey". Uzorak učesnika ankete često broji desetine hiljada programera širom sveta. Slede najvažniji programski jezici sa te liste:

 1. JavaScript
 2. HTML/CSS
 3. SQL
 4. Python
 5. TypeScript
 6. Java
 7. C#
 8. C++
 9. PHP
 10. C
 11. GO
 12. Rust
 13. Kotlin
 14. Dart
 15. Ruby
 16. Swift
 17. R
 18. Matlab
 19. Scala
 20. Perl

Zaključak


JavaScript (Node.js & JQuery)

Džavaskript programski jezik

Upotrebljiv i za back-and i front-end programiranje, JavaScript (Džavaskript) se takođe široko koristi u internetu domenu. Džavaskript je osnovna tehnologija za napajanje svetske mreže. To je zato što njegov efikasan razvoj naprednih i naprednih operacija, dobro funkcioniše sa drugim jezicima, izuzetno je svestran i ažurira se svake godine.

Danas je nemoguće, a da na neki način ne koristite Džavaskript. Prema istraživanju programera Stack Overflov za 2022. godinu, Džavaskript je najpopularniji jezik među programerima već 10 godinu zaredom. Skoro 70 odsto anketiranih reklo je da su koristili Džavaskript u prošloj godini. 

Zajedno sa HTML-om i CSS-om, Džavaskript je važan za razvoj veb stranica i veb sajtova. Većina najpopularnijih veb sajtova na mreži, od Facebooka i Tvittera do Gmail-a i YouTube-a, oslanjaju se na Džavaskript da bi stvorili interaktivne veb stranice i dinamički prikazivali sadržaj korisnicima. Iako je Džavaskript primarno pretvoren jezik u pretraživaču, on se takođe može koristiti na strani servera putem "Node" za izgradnju skalabilnih mrežnih aplikacija. "Node" je kompatibilan sa Linuks-om, SunOS-om, Mac OS i Windows-om. Budući da Džavaskript ima fleksibilnu sintaksu i radi u svim glavnim pregledačima, to je jedan od simpatičnijih programskih jezika. Brz način rada i njegova prilagodljivost je zapravo siguran korak ka onome što je određenom poslovanju i potrebno. Neophodan uvid u formu poslovanja određuje ono što se kasnije kroz ovaj programski jezik lako kreira i prezentuje. Iako je Džavaskript primarno pretvoren jezik koji ubrzava spajanje sa pretraživačima.

Više o Javascript-u na eksternom izvoru. Više o Node.js na njihovom zvaničnom sajtu.

JQuery je brza, mala i Džavaskript biblioteka bogata funkcijama. Stvari poput HTML prelaska i manipulacije dokumentima, rukovanja događajima, animacije i Ajax-a čine mnogo jednostavnijim pomoću API-ja za jednostavno korišćenje koji radi u mnoštvu pregledača. Kombinacijom svestranosti i proširivosti, JQuery je promenio način na koji milioni ljudi pišu Džavaskript.

Više o Jquery-u na njihovoj znaničnoj stranici.

HTML

HTML5

Nije programski jezik, druga osnovna tehnologija, svetski poznata je HTML. HTML (Hypertext Markup Language) je standardni označavajući jezik za kreiranje i strukturiranje web stranica. HTML se koristi za definisanje elemenata i strukture stranice, kao što su naslovi, paragrafi, liste, slike, linkovi i multimedija.

HTML dokument se sastoji od niza elemenata, koji se označavaju pomoću oznaka (tagova). Oznake određuju kako će elementi biti prikazani u web pregledaču i kako će interagovati sa ostalim delovima stranice.

HTML se koristi u kombinaciji sa CSS (Cascading Style Sheets) za stilizovanje elemenata, i JavaScript-om za dodavanje interaktivnosti i dinamičkog sadržaja na web stranicama.

HTML je razvijen od strane Tima Berners-Leea, osnivača World Wide Web-a, i održava se od strane World Wide Web Consortium (W3C). HTML5 je trenutna verzija standarda koji podržava brojne nove funkcionalnosti i poboljšava pristup webu za različite uređaje i platforme.

CSS

Nije programski jezik, više je jezik za označavanje. Ali, pored JavaScript-a i HTML-a, CSS je treća osnovna tehnologija na svetskom tržištu programa. Obično se koristi sa HTML-om, CSS pomaže u definisanju vizuelne estetike HTML elemenata. U suštini, gde HTML definiše sadržaj stranice, CSS definiše celokupni izgled stranice.

CSS se grupise u tzv. selektore, klase, postoje predefinisane klase koje rade neke poslove. Shodno tome, postoji i skup takvih klasa (framework). Jedan od najpopularnijih frejmvorka je twitter bootstrap, a ovde je i njihov sajt Bootstrap.

SQL

SQL programski jezik

Programski jezici se obično koriste da bi se računarskim sistemima reklo šta da rade, ali postoje izuzeci. SQL je jezik zasnovan na upitima koji je uglavnom fokusiran na "hvatanje" podataka iz baza podataka i omogućava njihovo skladištenje.

SQL (Structured Query Language) je standardizovani programski jezik za upravljanje relacionim bazama podataka. Omogućava definisanje, manipulaciju, kontrolu i pretragu podataka.

SQL je deklarativan jezik, što znači da korisnici opisuju šta žele da postignu, a ne kako to treba uraditi. To omogućava optimizaciju upita od strane sistema za upravljanje bazama podataka (DBMS). SQL je široko podržan od strane različitih DBMS-a, kao što su Oracle, MySQL, PostgreSQL i Microsoft SQL Server.

Više informacija o SQL-u možete naći na ovom externom linku SQL.

Python

Pajton programski jezik

Teško je imati listu najboljih programskih jezika bez Python (pajton). Pajton je često na tabelama programskih jezika sa dobrim razlogom. To je zato što je Pajton moćan, ali jednostavan za naučiti. Opšti programski jezik visokog nivoa.

Pajton je možda programski jezik koji je najviše prilagođen svim korisnicima. Često se kaže da je Pajtonova sintaksa jasna, intuitivna i skoro nalik engleskom što, poput Jave, čini popularnim izborom za početnike. Kao i Java, Pajton ima razne aplikacije koje ga čine svestranim, moćnim opcijama pri izboru najboljeg programskog jezika za vaš slučaj korišćenja. Ako vas, na primer, zanima za back-end veb razvoj, tada je open-source napisan na Pajtonu, popularan, jednostavan za učenje i bogat. Python takođe ima pakete poput NumPi i SciPi koji se obično koriste u oblastima naučnog računara, matematike i inženjerstva.

Pogledajte još kako igleda programirati u Pajtonu na ovom malom primeru.

TypeScript

TypeScript

TypeScript je programski jezik otvorenog koda koji je razvio Microsoft. Predstavljen je 2012. godine kao nadogradnja na JavaScript, sa ciljem da unapredi razvoj i održavanje složenih aplikacija. TypeScript je statički tipiziran, što znači da se tipovi podataka proveravaju tokom kompilacije, što pomaže u sprečavanju grešaka u kodu.

TypeScript uvodi dodatne funkcionalnosti, kao što su klase, interfejsi, dekoratori i moduli, koji olakšavaju organizaciju i održavanje koda. TypeScript kod se prevodi (transpiluje) u JavaScript, što ga čini kompatibilnim sa postojećim JavaScript okruženjima i bibliotekama.

TypeScript  je postao popularan u razvoju web aplikacija i široko se koristi u kombinaciji sa modernim frontend okvirima, kao što su Angular, React i Vue.js.

Java

Džava programski jezik

Java je popularan, objektno orijentisan programski jezik visokog nivoa koji je razvio Sun Microsistems (sada u vlasništvu Oraclea) i prvi put objavljen 1995. Dizajniran je da bude nezavisan od platforme, što znači da Java kod može da se pokreće na bilo kom uređaju sa kompatibilna Java virtuelna mašina (JVM) bez potrebe za ponovnom kompilacijom. Java se široko koristi za pravljenje veb aplikacija, poslovnog softvera i Android mobilnih aplikacija.

Java naglašava jednostavnost, pouzdanost i performanse. Njegova sintaksa je slična C i C++, ali uključuje funkcije poput sakupljanja smeća, što pojednostavljuje upravljanje memorijom za programere. Java takođe podržava višenitnost, omogućavajući efikasno izvršavanje istovremenih zadataka.

C#

C#

Još jedan programski jezik pod uticajem Jave, C# je pristupačan jezik opšte namene koji je jednako moćan i fleksibilan. C# dizajniran je specijalno za upotrebu sa Windows-a.

Poput C++, C# (izgovara se C Sharp/šarp) je uopšte namenjen i objektivno orijentisan jezik izgrađen na temeljima C. Prvobitno ga je osmislio Microsoft kao deo svog .NET okvira za izgradnju windows aplikacija.

C# koristi sintaksu koja je slična drugim jezicima koji potiču sa C-om, poput C++, pa je lako odabrati ako dolazite sa drugog jezika u C porodici. C# nije samo napredni razvoj Microsoftovih aplikacija, već je to i jezik koji mobilni programeri koriste za izgradnju cross-platformskih aplikacija na Xamarin platformi.

C++

C++ je opšti, visokonivojski, objektno-orijentisani programski jezik koji je razvio Bjarne Stroustrup tokom 1980-ih kao proširenje jezika C. C++ dodaje klase, objekte, nasleđivanje, apstrakciju i polimorfizam na funkcionalnosti jezika C, čime olakšava razvoj složenih softverskih sistema.

C++ je poznat po svojoj efikasnosti, brzini i fleksibilnosti, što ga čini idealnim za razvoj performantnih aplikacija, kao što su igre, operativni sistemi, kompajleri i ugrađeni sistemi. C++ takođe podržava generičko programiranje putem šablona (templates), što omogućava pisanje fleksibilnog i ponovno upotrebljivog koda.

C++ je imao veliki uticaj na razvoj drugih programskih jezika, kao što su Java, C# i Python. C++ se i dalje široko koristi u industriji, a njegov razvoj i standardizacija nastavlja se pod okriljem ISO C++ komiteta.

PHP

PHP programski jezik

Kod koji stoji iza Facebooka, Yahoo-a i Wikipedije, PHP je dugo držao važno mesto u svetu kodiranja. PHP je jednostavan za upotrebu, lako se integriše sa drugim jezicima i podržavaju ga svi glavni operativni sistemi. 

PHP (Hypertext Preprocessor) je otvorenog koda, serverski skriptni jezik dizajniran za web razvoj. Kreirao ga je Rasmus Lerdorf 1994. godine. PHP se uglavnom koristi za generisanje dinamičkih web stranica i može se direktno ugraditi u HTML. 

Zvanični sajt PHP-a.

C

C programski jezik je opšti, proceduralni jezik koji je razvio Dennis Ritchie u laboratorijama Bell tokom ranih 1970-ih. Jezik je dizajniran da omogući direktnu kontrolu nad hardverom i da bude efikasan za pisanje sistema niskog nivoa, kao što su operativni sistemi i kompajleri.

C jezik je popularan zbog svoje jednostavnosti, fleksibilnosti i visokih performansi. Sintaksa jezika je koncizna, a njegove funkcionalnosti omogućavaju korisnicima da rade sa pokazivačima, strukturama, funkcijama i nizovima.

C jezik je postavio temelje za mnoge druge programerske jezike, uključujući C++, C# i Objective-C. Programski jezik C i dalje ima veliku primenu u razvoju softvera, posebno u oblastima kao što su ugrađeni sistemi, igre i operativni sistemi.

GO

GO programski jezik

GO je programski jezik otvorenog koda razvijen u Google-u. Fleksibilan i sposoban da efikasno prikazuje velike količine informacija, Go dobro napreduje u većim sistemima. Ali, možda je jedna od najslađih stvari o Go-u njegova konkurentnost na tržištu koja je uvek ispred većine sličnih programa.

Go je jedan od osnovnih jezika koji favorizuje Google, a to je mali jezik koji bi mogao. Kao jezik niskog nivoa, Go je idealan za inženjere koji žele da uđu u oblast programiranja sistema. Obuhvata mnogo iste funkcionalnosti C i C ++ bez teške sintakse i strme krivulje učenja. To je savršen jezik za izgradnju veb servera, čak i paketa za mašinsko učenje. To je jezik otvorenog koda, a ambiciozni programeri mogu videti svoje lične doprinose koje usvajaju i uživaju programeri širom sveta. 

Rust

Rast programski jezik

Rust (Rast) nudi brzinu i sigurnost, bez žrtvovanja performansi. Rast ima dragocenu ugrađenu dokumentaciju i sadrži korisne poruke o grešci (tako da lakše možete pronaći probleme kada nešto pođe po zlu). 

Rast je pomalo zanemaren među ostalim jezicima na ovoj listi, ali to ne znači da to nije vredan jezik za učenje. Istraživanje programera za Stack Overflov za 2019. godinu otkrilo je da je Rast četvrtu godinu zaredom najomiljeniji programski jezik među programerima, a 83,5 posto Rastovih programera reklo je da želi nastaviti s radom na njemu.

Razvijena od strane korporacije Mozilla, Rast je poput C i C ++ namenjen prvenstveno programiranju sistema na niskom nivou. Ono što Rast dodaje kombinaciji je naglasak na brzini i sigurnosti. Rast naglašava pisanje „sigurnog koda“ sprečavajući programe da pristupe delovima memorije koji ne bi trebali da izazovu neočekivano ponašanje i pad sustava.

Prednosti Rust-a znače da druge velike tehnološke kompanije, poput Dropbook-a i Coursera-e, već počinju da ga koriste interno. 

Kotlin

Kotlin programski jezik

Kotlin je moderni, statički tipizirani programski jezik razvijen od strane JetBrains-a. Prvi put je predstavljen 2011. godine kao alternativa Java programskom jeziku za razvoj Android aplikacija i drugih projekata na Java platformi.

Kotlin je dizajniran da bude interoperabilan sa Java kodom, što omogućava programerima da koriste postojeće Java biblioteke i okvire. Kotlin nudi čistiju i koncizniju sintaksu, poboljšano upravljanje nulabilnim tipovima i modernije funkcionalnosti, kao što su ekstenzije, data klase i lambda izrazi.

Kotlin se može koristiti za razvoj Android aplikacija, servera, desktop aplikacija i web aplikacija koje se izvršavaju u JavaScript okruženjima. Google je 2017. godine označio Kotlin kao zvanični programski jezik za Android razvoj, što je doprinelo njegovoj popularnosti.

Dart

Dart programski jezik

Dart je programski jezik otvorenog koda razvijen od strane Google-a, koji je prvi put predstavljen 2011. godine. Dart je dizajniran za razvoj web, server, desktop i mobilnih aplikacija. Jezik kombinuje karakteristike klasičnih i modernih jezika, pružajući jednostavnost, efikasnost i skalabilnost.

Dart podržava objektno-orijentisani pristup programiranju sa statičkom proverom tipova, što olakšava pisanje čistog i sigurnog koda. Dart se može koristiti sa različitim okvirima i platformama, kao što su Flutter (za izradu mobilnih i desktop aplikacija) i AngularDart (za web aplikacije).

Dart aplikacije se mogu kompilirati u native kod za iOS, Android, Windows, macOS i Linux, kao i u JavaScript za web aplikacije, što ga čini univerzalnim rešenjem za razvoj na različitim platformama.

Ruby

Rubi programski jezik

Ruby je visokonivojski, dinamički tipizirani programski jezik, koji je prvi put predstavljen 1995. godine. Ruby je kreirao Yukihiro "Matz" Matsumoto, sa ciljem da se napravi jezik koji je jednostavan za korišćenje, čitljiv i fleksibilan.

Ruby je objektno-orijentisan jezik, gde je sve, uključujući i primitivne tipove, predstavljeno kao objekat. Ruby podržava različite programerske paradigme, kao što su funkcionalno, imperativno i refleksivno programiranje.

Ruby on Rails, popularni web razvojni okvir, zasnovan je na Ruby programskom jeziku, što je doprinelo njegovoj širokoj upotrebi u razvoju web aplikacija. Ruby se takođe koristi za razvoj skripti, desktop aplikacija i sistemskih alata.

Jezik se ističe svojom ekspresivnošću, elegantnom sintaksom i konvencijom "ugodnosti" za programere, što čini pisanje koda u Ruby-ju brzim i ugodnim.

Ruby je još jedan skriptni jezik koji se obično koristi za razvoj veba. Početnici često gravitiraju Ruby-ju jer on ima reputaciju jedne od prijateljskih i najkorisnijih zajednica korisnika. Pored aktivne zajednice i direktne sintakse, Ruby je takođe dobar jezik za prikupljanje zahvaljujući svojoj povezanosti sa velikim tehnološkim preduzećima. Twitter, Airbnb, Bloomberg, Shopifi i bezbroj drugih startupa svi su izgradili svoje veb sajtove i veb lokacije, koristeći Ruby on Rails u nekom trenutku.

Swift

Svift programski jezik

On je brz, siguran i podržan od strane jednog od najvećih igrača u tehnološkom svetu, ali verovatno neće biti vaš prvi izbor kada je u pitanju opšte programiranje i razvoj.

Ako ste zainteresovani za Apple proizvode i razvoj mobilnih aplikacija, Svift je dobro mesto za početak. Apple je prvi put najavio 2014. godine, Svift je relativno nov programski jezik koji se koristi za razvoj iOS i macOS aplikacija. Svift je optimizovan za performanse i izgrađen je od temelja do stvarnosti modernog razvoja iOS-a. IOS se ne samo pokreće na svakom iPhone-u i iPad-u, već je podloga i za druge operativne sisteme, kao što su watchOS (za Apple satove) i tvOS (za Apple TV). Pored toga, Apple ne ide nigde kao lider tehnološke industrije, a iOS aplikacije i dalje su najprofitabilnije na tržištu mobilnih aplikacija. Uzmimo i u obzir to da je pretraga preko Apple uređaja i safarija u protekloj godini skočilla za 23%, što znači da ovaj program tek razrađuje svoj ogromni potencijal.

R

R programski jezik

R je programski jezik i softversko okruženje za statističku analizu, grafičko prikazivanje podataka i izveštavanje. R je razvijen kao implementacija S jezika za statistiku, a prvi put je predstavljen 1995. godine. R je otvorenog koda i održava ga R Development Core Team.

R je posebno popularan među statističarima, naučnicima podataka i istraživačima, zbog svoje snažne podrške za linearnu i nelinearnu modelovanje, testove, vremenske serije, klasifikaciju, grupisanje i mnoge druge statističke metode. R ima veliku i aktivnu zajednicu koja doprinosi razvoju brojnih paketa za različite oblasti, kao što su finansije, genetika, bioinformatika i socijalne nauke.

R nudi fleksibilnost i ekspresivnost funkcionalnog programiranja, a njegova sintaksa je jednostavna za učenje. R takođe podržava izradu naprednih grafičkih prikaza podataka i interaktivnih vizualizacija.

Matlab

Matlab programski jezik

MATLAB (skraćeno od Matrix Laboratory) je interaktivni programski jezik i razvojno okruženje koje se koristi u mnogim disciplinama kao što su nauka, inženjerstvo, finansije i druge.

Ovaj programski jezik se koristi za numeričke i statističke izračune, analizu podataka, vizualizaciju podataka, razvoj algoritama i modeliranje sistema. MATLAB ima brojne ugrađene funkcije za matematičke operacije, manipulaciju matricama i vektorima, linearnu algebru, optimizaciju, simulaciju i druge numeričke metode.

MATLAB ima i grafički korisnički interfejs (GUI) koji olakšava vizuelizaciju podataka i interaktivno eksperimentisanje sa različitim funkcijama i algoritmima.

Pored toga, MATLAB se može koristiti i za razvoj aplikacija i programskih rešenja korišćenjem jezika C++, Java, Python i drugih programskih jezika. MATLAB je veoma popularan u akademskim krugovima i industriji i ima veliku zajednicu korisnika širom sveta.

Scala

Skala programski jezik

Scala kombinuje funkcionalno programiranje sa objektno orijentisanim programiranjem, nudeći složenost koda zajedno sa sažetim notacijama za bolje kodiranje i povećane performanse. Skala je takođe dostupna i može biti zabavno učiti.

Ako ste upoznati sa Javom - klasičnim programskim jezikom - vredi proveriti njenog modernog rođaka, Skala. Skala kombinuje najbolje karakteristike Jave (poput objektivno orijentisane strukture i munjevitog JVM "runtime okruženja") sa modernim zaokretom. Kao funkcionalni programski jezik, Skala omogućava programerima da podižu kvalitet svog koda kako bi ličili na čistu matematiku. Skala omogućava istovremeno programiranje, omogućujući paralelno izvršavanje složenih procedura. Programeri mogu da kreiraju i prilagođavaju sopstvene tipove podataka omogućavajući im da budu bezbrižni znajući da su čitavi slojevi grešaka nemogući tokom izvođenja. 

Perl

Perl programski jezik

Perl je interpretirani skriptni programski jezik koji je nastao u osamdesetim godinama prošlog veka. Ime Perl je akronim za "Practical Extraction and Reporting Language".

Perl se najčešće koristi za obradu teksta, automatsku obradu podataka i za razvoj web aplikacija. Perl ima mnogo funkcija i modula koji se koriste za obradu teksta, parsiranje XML dokumenata, manipulaciju podacima i druge zadatke.

Jedna od ključnih karakteristika Perla je fleksibilnost i ekspresivnost. Perl ima jednostavnu sintaksu i može se koristiti na različitim platformama, uključujući Unix, Linux i Windows. Perl je takođe poznat po svojoj sposobnosti za rad sa regularnim izrazima, što ga čini izuzetno korisnim za obradu teksta i analizu podataka.

Perl takođe podržava objektno-orijentisano programiranje (OOP), što znači da se kod može organizovati u klase i objekte radi bolje organizacije i ponovnog korišćenja koda.

Perl je otvorenog koda i ima veliku zajednicu korisnika koji doprinose razvoju jezika i njegovim modulima. Postoji mnogo besplatnih alata i biblioteka koje se mogu koristiti sa Perlovim programskim jezikom.

Zaključak

Izbor biranja se zasniva na osnovu interesovanja i vrste vašeg poslovanja. Ja Vam uvek stojim na usluzi, da Vas posavetujem šta je Vama najviše od koristi. Sudeći po mom iskustvu i po svetskoj statistici spreman sam da uvek dam rešenje Vašem poslovanju. Konkurentnost na tržištu se zasniva na tome da ste uvek spremni da unesete novinu u Vašu poslovnu branšu. Veb sajtovi su izlog i portfolio jedne firme na gobalnom tržištu.

Programiranje je postalo sastavni deo modernog poslovanja, mnoga programska rešenja našla su se u najvećim svetskim kompanijama i ubrzala im rast i poslovanje. Moderno i savremeno poslovanje će se sve više oslanjati na programska rešenja, dok će sami programeri biti jednih od najtraženijih. Sudeći po tome u prilog govori I statistika koja kaže da je IT sektor u zadnjih pet godina beležio rast više od 1000%. Industrijska evolucija je počela, I razvijaće se paralelno sa ostalim tržišnim sektorima, bitno je uhvatiti momenat na vreme.

 

Ako tražite usluge razvoja softvera najvišeg ranga, ne tražite dalje!

Šta nudim:

 • Razvoj veb stranica: Pretvorite vašu ideju u potpuno funkcionalnu veb stranicu.
 • Kreacija mobilnih aplikacija: Dostignite vašu publiku na svakom uređaju.
 • Prilagođena softverska rešenja: Softver prilagođen vašim poslovnim potrebama.
 • Upravljanje bazom podataka: Osigurajte da su vaši podaci strukturirani, sigurni i dostupni.
 • Konsultacije: Niste sigurni gde da počnete? Razgovarajmo o najboljim tehnološkim rešenjima za vaše ciljeve.

Sa godinama iskustva u tehničkoj industriji, usavršio sam svoje veštine kako bih pružio samo najbolje svojim klijentima. Pretvorimo vašu viziju u stvarnost. Kontaktirajte me danas da započnemo vaš sledeći digitalni projekat!