Traženje teksta u funkcijama i uskladištenim procedurama na SQL serveru

Bila mi je potrebna jedna takva opcija – da mogu da nađem tekst u funkcijama, trigerima i uskladištenim procedurama na MSSQL serveru.

CREATE FUNCTION [dbo].[Find_Text_In_SP]
(
 @String1ToSearch nvarchar(100)
)
returns table 

AS
  
 RETURN
 (
   SELECT Distinct SO.Name, so.type
   FROM sysobjects SO (NOLOCK)
   INNER JOIN syscomments SC (NOLOCK) on SO.Id = SC.ID
   AND NOT(SO.Name LIKE N'MSmerge%')
   AND NOT(SO.name LIKE N'dt_%') 
   AND (not (SO.name in (N'GrantExectoAllProcedures_sp')))
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_cft')
   AND (left(SO.name, 4) <> N'sel_')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_sel')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_upd')
   AND (left(SO.name, 6) <> N'sp_ins')
   AND SO.Type IN (N'P',N'FN',N'IF',N'TF',N'TR',N'D')
  WHERE (SC.Text LIKE N'%' + @String1ToSearch+ N'%')
   and NOT(SC.Text LIKE N'%' + @String1ToSearch+ N'-done!%')
 ) 
 

Ako tražite usluge razvoja softvera najvišeg ranga, ne tražite dalje!

Šta nudim:

 • Razvoj veb stranica: Pretvorite vašu ideju u potpuno funkcionalnu veb stranicu.
 • Kreacija mobilnih aplikacija: Dostignite vašu publiku na svakom uređaju.
 • Prilagođena softverska rešenja: Softver prilagođen vašim poslovnim potrebama.
 • Upravljanje bazom podataka: Osigurajte da su vaši podaci strukturirani, sigurni i dostupni.
 • Konsultacije: Niste sigurni gde da počnete? Razgovarajmo o najboljim tehnološkim rešenjima za vaše ciljeve.

Sa godinama iskustva u tehničkoj industriji, usavršio sam svoje veštine kako bih pružio samo najbolje svojim klijentima. Pretvorimo vašu viziju u stvarnost. Kontaktirajte me danas da započnemo vaš sledeći digitalni projekat!