Uputstvo za korišćenje veb sajta

Napomena: još je u izradi

I najbolji web sajtovi nisu dovoljno dobri ako ne postoje detaljnija uputstva kako se šta radi na njima. Ovo je uputstvo za ovaj sajt.

1. Struktura sajta

Ovaj veb sajt je sačinjen od nekoliko glavnih delova, a to su (pobrojano od vrha do dna):

 1. zaglavlje
 2. navigacija
 3. glavni sadržaj
 4. podnožje

1.1. Zaglavlje

Zaglavlje sadrži tehničke stvari potrebne za ispravan rad sajta (naslov, jezik, spoljne resurse itd.). Zaglavlje se ne vidi fizički na stranici, već se nalazi u pozadini, u kodu. Pojedine elemente zaglavlja je moguće menjati u podešavanjima sajta o kojima će biti kasnije reči u posebnoj celini.

1.2. Navigacija

Navigacija sadrži i prikazuje interne veze ka stranicama na veb sajtu, izbor jezika i funkciju pretrage. Veze je moguće uklanjati / dodavati u podešavanjima, takođe je moguće menjati i njihov naziv. Međutim, sajt interno je sačinjen od sledećih veza (nazivi su na Engleskom jeziku, ali se u podešavanjima može dodeliti bilo koji drugi naziv i jezik):

 1. [bez naziva] - to je naslovna stranica sajta
 2. about
 3. blog - posebna stranica koja učitava i prikazuje novosti
 4. contact - stranica koja služi za slanje poruka elektronskom poštom
 5. downloads
 6. services, service1-9
 7. products, product1-9
 8. editor - ovo je stranica koja služi za izmenu sadržaja sajta kao i za podešavanja
 9. zastavice za izbor jezika - ukoliko je podešen dvojezični sadržaj
 10. search - rezervisana stranica za pretragu sadržaja na sajtu

Stranice 1, 2, 5, 6 i 7 mogu da imaju bilo kakav sadržaj i naziv, dok sve stranice mogu da imaju drugačije nazive od prikazanih ovde. Na primer stranica blog može da se podesi da se u pretraživaču vidi kao prodavnica . Znači na raspolaganju su 12 stranica koje mogu da imaju različit tematski sadržaj, stranica za novosti, slanje poruka, 2 jezika, stranica za izmenu sadržaja i pretragu.

1.3. Glavni sadržaj

To je u suštini i najveći deo površine omogućen za prikaz veb sajta. On se može prilagoditi i menjati pomoću stranice editor o kojoj će biti reči kasnije. Svaka stranica ima 3 dodatna obeležja: status, datum i značke. Status može da bude dvojak: u pripremi i objavljeno . Ako je stranica u pripremi neće biti vidljiva na veb sajtu. Ako je to članak u delu novosti onda taj članak neće biti vidljiv, a ako je u pitanju regularna stranica onda link ka njoj neće biti vidljiv. Datum može da se koristi da se postavi datum kreiranja ili objave. Značke mogu da koriste da se grupiše i kategoriše sadržaj sajta.

1.4. Editor stranica

Editor stranica je stranica koja služi za izmenu parametara sajta i unos / izmenu sadržaja sajta. Editor stranica se nalazi kao poslednja u liniji menija posle svih stavki, a pre polja za pretragu.

Editor ima 3 jezička: programski kod, HTML dizajn i karusel.

1.4.1. Programski kod jezičak

U zaglavlju ovoga jezička nalaze se padajuća lista sa svim stranicama koje se mogu menjati (Napomena: sajt ima mnogo više stranica nego što se ovde može videti, razlog za to je sto neke stranice ne utiču na sadržaj sajta i zato su izostavljene iz liste).

Prikazuje kako stranica izgleda sa svim posgojećim kodom.

1.5. Specijalne stranice

Specijalne stranice su stranice čiji sadržaj je poseban u smislu što sadrži podešavanja i podesive parametre za funcionalnost samog sajta.

1.5.1. language files/message_lang.php

Ova stranica je specifična za svaki jezik koji se koristi na sajtu. Sajt podržava 2 jezika.

1.5.2. config/routes.php

Ova stranica služi da se sa njom podese putanje koje vode do pojedinih stranica na sajtu. Putanje koje vidite u adresi vašeg pretraživača se pomoću ove stranice preusmeravaju na pojedine funkcije u okviru sajta.

Napomena : izmena ove strance treba da bude obavljena sa posebnom pažnjom i razumevanjem jer svaka pogrešna izmena može da prouzrokuje sajt da ne bude više funkcionalan. Narano, prilikom svake izmene i čuvanja te izmene, prvi se kopija prethodnog stanja koje se čuva u poslebno direktorijumu i nikada se ne briše. Tako sačuvanu datoteku je moguće lako vratiti ponovo u funkciju i sa tim osposobiti sajt.

2. Kako da?

Prve dve tačke koje slede su jedine dve koje se moraju obaviti direktnom izmenom na samim fajlovima, sve ostaje izmene je moguće obaviti putem stranice za administriranje sajta: Editor.

2.1. Sistemske izmene

2.1.1. Kopiram sajt na novi server i pokrenem ga?

Iskopirati folder sa sajtom u folder na serveru, otvoriti u tekst editoru datoteku: "..\application\config\settings.php" pronaći sledeću liniju: $config['base_url'] = ($_SERVER['HTTP_HOST'] === 'localhost' ? $protocol.'localhost/aaa' : $protocol.' www.aaa.co.rs' ) ; i promenuti " www.aaa.co.rs " u novu adresu domena, zatim otvoriti sajt u omiljenom pretraživaču.

Neki put neće da redirektuje, šta onda?
Just add the ? sign after index.php in the .htaccess file :
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]

 

2.1.2. Otvorim stranicu za izmenu sadržaja na ovom sajtu?

Za to Vam je potrebna šifra koju kucate u polje pretraga. Šifra se nalazi u datoteci: "/home-dir/application/config/constants.php" na liniji komande: defined('admin_access_code') OR define('admin_access_code', " Vaša.šifra "); //. Poželjno je da promenite šifru i sačivate je u ovoj datoteci na serveru. Ovako uneta šifra u polje pretraga otvara stranicu Editor koju ćete koristite za promenu parametara stranice i unos/izmenu sadržaja sajta. Napomena: ako koristite pretragu posle unosa ove šifre stranica Editor će opet nestati.

2.2. Podešavanje izgleda sajta (teme)

2.2.1. Izbor svetle ili tamne teme sajta

U Editoru otvorite "config/settings.php" i nađite varijablu $config["theme"] = "dark"; te joj dodelite vrednosti "dark" ili "light". Napomena: moguće je kreiranje i novih tema sa dodavanjem (ili izmenom) varijabla $config["dark"], $config["light"] i drugih.

2.3. Promena naziva stranice

Sajt sadrži nekoliko stranice čiji nazivi mogu da se menjaju.

Ako tražite usluge razvoja softvera najvišeg ranga, ne tražite dalje!

Šta nudim:

 • Razvoj veb stranica: Pretvorite vašu ideju u potpuno funkcionalnu veb stranicu.
 • Kreacija mobilnih aplikacija: Dostignite vašu publiku na svakom uređaju.
 • Prilagođena softverska rešenja: Softver prilagođen vašim poslovnim potrebama.
 • Upravljanje bazom podataka: Osigurajte da su vaši podaci strukturirani, sigurni i dostupni.
 • Konsultacije: Niste sigurni gde da počnete? Razgovarajmo o najboljim tehnološkim rešenjima za vaše ciljeve.

Sa godinama iskustva u tehničkoj industriji, usavršio sam svoje veštine kako bih pružio samo najbolje svojim klijentima. Pretvorimo vašu viziju u stvarnost. Kontaktirajte me danas da započnemo vaš sledeći digitalni projekat!