Programiranje baze podataka

Izrada baze podataka
Baze podataka fizički ne vidimo, ali ih pravimo

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Ove baze podataka mogu biti različitih vrsta, uključujući relacijske, objektno-relacijske, hijerarhijske i mrežne baze podataka, svaka sa svojim jedinstvenim karakteristikama i prednostima. (O bazama podataka sa vikipedije)

Izrada baze podataka

Kada radite sa većim brojem različitih podataka, neophodna Vam je baza podataka. Baza se fizički kreira na hard disku. U slučaju Microsoft SQL Servera, baza uglavnom ima dve datoteke. Jedna datoteka sadrži strukturu i podatke, dok druga sadrži privremene zapise. Važno je čuvati datoteku sa strukturom i podacima na više diskova koji se ponašaju kao 1, sa mogućnošću obnove u slučaju kvara. U ovom kontekstu, brzina nije najvažnija - ključno je očuvanje podataka. Datoteka sa privremenim zapisima (log) nije toliko bitna, stoga je za nju važno da se brzo snima na disk(ove).

Automatsko kopiranje baze podataka

Kako bi se podaci očuvali u slučaju pada sistema ili napada hakera, prave se rezervne kopije baze podataka. Ovaj proces se automatski izvršava u određenim intervalima. Ako koristite Microsoft SQL Server i ako je baza u full recovery modu, potrebno je praviti i rezervne kopije log datoteke. Najbolje je čuvati rezervne kopije na posebnom hard disku ili na mrežnoj lokaciji.

Održavanje i ažuriranje baze podataka

Pored ovih aspekata, važno je razumeti da baze podataka zahtevaju redovno održavanje i ažuriranje. To uključuje optimizaciju upita, izradu indeksa za brže pretrage, kao i implementaciju sigurnosnih mera za zaštitu podataka.

Vrste baze podataka

Postoje različiti brendirani tipovi baza podataka, kao što su MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, MongoDB, i IBM Db2. Slede baze podataka sa kojima ja radim:

MySQL je popularna relacijska baza podataka otvorenog koda, poznata po svojoj brzini, pouzdanosti i jednostavnosti korišćenja. MySQL se često koristi u web aplikacijama i podržava veliki broj korisnika i operacija. Više informacija možete pronaći na MySQL zvaničnom sajtu.

MariaDB je fork MySQL baze podataka, koja pruža poboljšane performanse, dodatne funkcionalnosti i otvoren je za sve korisnike. MariaDB se fokusira na zajednicu i nudi napredne mogućnosti za upravljanje podacima. Više informacija možete pronaći na MariaDB zvaničnom sajtu.

Microsoft SQL Server je relacijska baza podataka razvijena od strane Microsofta, poznata po visokom nivou integracije sa Microsoftovim proizvodima i alatima za analizu podataka. SQL Server nudi skalabilnost i sigurnost za poslovne aplikacije. Više informacija možete pronaći na Microsoft SQL Server zvaničnom sajtu.

PostgreSQL je moćna, objekno-relacijska baza podataka otvorenog koda, poznata po svojoj naprednoj podršci za SQL standarde i ekstenzibilnosti. PostgreSQL je idealan za složene aplikacije i analizu podataka. Više informacija možete pronaći na PostgreSQL zvaničnom sajtu.

Cena programiranja baze podataka

Cena programiranja baze podataka može značajno varirati u zavisnosti od brojnih faktora. To uključuje kompleksnost baze podataka, količinu podataka koja se obrađuje, kao i specifične zahteve za sigurnost i performanse. Kako biste dobili najtačniju procenu troškova, najbolje je da me kontaktirate sa detaljima o vašem projektu. Možete mi poslati poruku sa opisom onoga što vam je potrebno, veličinom projekta, vremenskim okvirom i drugim relevantnim informacijama, a ja ću vam pružiti personalizovanu procenu troškova i vremena potrebnog za programiranje baze podataka.

 

Ako tražite usluge razvoja softvera najvišeg ranga, ne tražite dalje!

Šta nudim:

  • Razvoj veb stranica: Pretvorite vašu ideju u potpuno funkcionalnu veb stranicu.
  • Kreacija mobilnih aplikacija: Dostignite vašu publiku na svakom uređaju.
  • Prilagođena softverska rešenja: Softver prilagođen vašim poslovnim potrebama.
  • Upravljanje bazom podataka: Osigurajte da su vaši podaci strukturirani, sigurni i dostupni.
  • Konsultacije: Niste sigurni gde da počnete? Razgovarajmo o najboljim tehnološkim rešenjima za vaše ciljeve.

Sa godinama iskustva u tehničkoj industriji, usavršio sam svoje veštine kako bih pružio samo najbolje svojim klijentima. Pretvorimo vašu viziju u stvarnost. Kontaktirajte me danas da započnemo vaš sledeći digitalni projekat!