Internet prezentacija vans-film.com je veb sajt koji je poslovnog karaktera sa ciljem da se prikaže rad producentske kuće Vans Film. Uradjen ja na osnovu NoEmStilOK CMS-a. Na sajtu možete naći sve filmove i serije koje je ista kuća producirala. Takođe i da pogledate isečke iz filmova.

Izrada sajta - vans-film.com

Posao koji je ovde urađen je Izrada sajta, a tehnologije koje su korišćene su: PHP, HTML, JavaScript i NoEmStilOK CMS. U pitanju je sajt tipa brošura. Posetite ovaj sajt na adresi vans-film.com. Sajt je napravljen aprila 2019, a cena je bila 6000 RSD