Jednostavan program koji u pozadini koristi Microsoft Access bazu podataka za čuvanje i čitanje podataka. Cilj je bio omogućiti unos, pretragu podataka i izradu fakture. Program je pisan u C#. Za izradu fakture koristi se Excel šablon. Program je jednostavan i dosta toga se može podesiti u bazi podataka, recimo unos nove kolone se automatski vidi u programu i može se koristiti.

Evidencija pregleda za dom

Ovde je u pitanju Izrada windows programa, baza podataka je Microsoft Access, a programski jezik koji je korišćen je C#. Program je završen za 7 dana u Aprilu 2021.

Napomena: za programerske usluge pozovite me.