Program je uradjen na zahtev studenta za diplomski rad. Cilj programa je da se iskoriste objekti u bazi (tabele, procedure, pogledi) i naprave objekti u C# Windows obrascu kojima bi se baza popunjavala.

Diplomski ili seminarski rad: editor za tabele iz Orakl baze podataka

Ovde je u pitanju Izrada windows programa, a programski jezik koji je korišćen je C#. Baza koja se koristi u pozadini je Orakl (Oracle). Program je završen u avgustu 2020. Izrada je trajala 7 dana.